Felsefemiz

Biz dünyanın yeni düzenini ön görenlerdeniz.

İstiyoruz ki bizim gibi yeni dünya düzenini öngörenler ile bir araya gelerek onların mevcut durumlarından çok daha ilerisine gitmelerinde yardımcı olalım.

Eski dünya düzeninde kabul görmüş eğitimli kazanç sisteminin, yeni dünya düzeninde kabul görmeyeceğini biliyor ve bu eski düzeni kabul etmiyoruz. Eski dünya düzeninde okulların ve mesleklerin insanların yıllarını alıp karşılığında gerçek hayallerine ulaşamayacakları kazançlar getirdiğini biliyoruz. Biz; tüm bu eskide kalmış, insanlara kabul ettirilmiş ama fayda sağlamayan düzeni değiştiriyoruz.

Prensipler olarak misyonumuz; insanlara kabul ettirilmiş hayallerinin ötesine geçmeleri ve gerçek hayallerine ulaşabilmeleri için kârlı işler, kazandıran sistemler kurabilmeleri, mevcut girişimlerini daha da büyütebilmeleri, özgür hayatlar yaşayabilmeleri için yol göstermek ve yardımcı olmaktır.

İnandığımız değerlerimiz:

İnsanların, onlara çizilen ve kabul ettirilen dünya düzeninin dışına çıkabilecek kadar cesur olduğuna ve hayal ettikleri hayatı yaşayabileceklerine inanıyoruz. Biliyoruz ki, onlara sadece iyi bir lisans diploması  alındığında ve klasik anlamda ‘iyi’ bir meslek sahibi olunduğunda güzel bir hayat yaşanabileceği öğretildi. 

Hiç kimse onlara modern çağa uygun, dijitalleşen dünyaya senkronize olup kendini geliştirerek ve eğiterek güzel bir hayat yaşanabileceğini  öğretmedi.

Öğrenmenin, öğrenilen bilginin doğru kullanımının büyük bir güç olduğuna ve kazanan ile kazanamayan arasındaki tek fark olduğuna inanıyoruz. 

Doğru bilgi + bilgiyi doğru kullanmanın hayatları değiştirdiğine inanıyoruz.

Kabul görmüş eski eğitim sistemi ile edinilen mesleklerin hayal edilen kazanç sistemine uymadığını ve eskide kaldığını biliyor ve bunu değiştirmek istiyoruz. Yeni dünya düzenini ve kazanç sistemini herkese gösterebilmek için mücadele ediyoruz. 

Sıradan insanların kendi işlerini kurmalarına veya mevcut işlerini büyütmelerine, para kazanan sistemlere sahip olmalarına, kendi yeni dünyalarında kazanan insanlar olmalarına yardımcı olacak prensiplere sahip olduğumuza inanıyoruz.

Başkaları tarafından kabul görmüş ve sorgulanmamış doğruların sorgulanabileceğine ve bunların değiştirebileceğine inanıyoruz.

İstenildiğinde ve gerçek anlamda odaklanıldığında insanların her şeyi başarabileceğine inanıyoruz. Arzunun ve odaklanmanın başarı için çok büyük bir güç olduğuna inanıyoruz.

Bizim için gerçek başarı, bize inananların başarılarını görmektir. Bize inananların başarısı bizim başarımızdır.

Prensipler olarak; zamanımızı, tüm enerjimizi bize inanan markalarımıza, öğrencilerimize ve topluluğumuza yardımcı olmaya ve hep beraber yükselmeye adadık.